Hradiště u Plas

Plasy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.

Historie

Severozápadně od Plas, v lese Bor ve výrazné poloze zvané Hrádek, se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště. Úzkou ostrožnu, vytvořenou smyčkovitým zákrutem řeky Střely, odděluje od okolního terénu na jihu hluboké sedlo a hned za ním obloukovitý val dlouhý asi 15 m a vysoký místy přes 1 m obsahující stopy spečení a porušený pozdější přístupovou cestou. Plocha vnitřního hradiště má rozlohu asi 1 ha. Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové. Samotné opevnění je však asi až dílem pozdní doby halštatské, jejíž osídlení je v ploše hradiště archeologickými nálezy rovněž doloženo. Výrazná poloha místa tvoří pozoruhodnou dvojici s hradištěm ležícím asi 750 m severozápadně odtud na protějším břehu Střely nedaleko vsi Horní Hradiště. Obě hradiště jsou dokladem pravěkého osídlení povodí Střely a snad souvisejí s ochranou důležité cesty, která v těchto místech překonávala řeku pomocí brodu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.