Radnice v Nýřanech (čp. 295)

Nýřany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Novorenesanční radnice vystavěná v letech 1884-85 podle plánů F. J. Erharta se nachází na jižní straně hlavní ulice. Dnes v ní sídlí městský úřad. Je to jednopatrová sedmiosá budova s valbovou střechou. Průčelní tříosý rizalit obsahuje přízemní rustiku, oblouková okna v patře a pilastry se zdobenými hlavicemi. Zakončen je trojúhelnikovitým štítem s hodinami a figurálními plastikami.

Historie

Novorenesanční radnice vystavěná v letech 1884-85 podle plánů F. J. Erharta se nachází na jižní straně hlavní ulice. Dnes v ní sídlí městský úřad. Je to jednopatrová sedmiosá budova s valbovou střechou. Průčelní tříosý rizalit obsahuje přízemní rustiku, oblouková okna v patře a pilastry se zdobenými hlavicemi. Zakončen je trojúhelnikovitým štítem s hodinami a figurálními plastikami.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Radnice v Nýřanech (čp. 295)