Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech

Nebřeziny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století.

Historie

Proti panskému domu je umístěna kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století. V jižní části vsi, v blízkosti kaple z doby kolem roku 1850, se nachází barokní kamenný sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1738. Zajímavý je původ obou částí díla. Socha Madony s dítětem na vrcholu sloupu byla původně součástí studničního stavení v rajském dvoře starého konventu v Plasích, odkud byla při santiniovské barokizaci klášterního areálu přenesena právě do Nebřezin. Sloup, na němž socha stojí, pochází z krbu v kapitulní síni starého konventu a znak opata Kryštofa Tenglera vytesaný na soklu spolu s letopočtem jej datuje do roku 1668.

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v NebřezinechSocha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech