Tvrziště v Nebřezinech

Nebřeziny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu.

Historie

Při silnici na jižním okraji vsi se nachází porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu, místně nazývané Semlov. Rozsah staveb na středním pahorku, v minulosti ohrazeném dřevěnou palisádou, částečně rozpoznal archeologický výzkum, který zároveň datoval využívání objektu na konci 13. a ve 14. století. Z historických pramenů se o něm však nic nedozvídáme. Byla vyslovena domněnka, že se jednalo o opevněný obranný a obytný objekt klášterního dvora plaských cisterciáků, který zde vznikl po roce 1250 a jehož terénní pozůstatky byly identifikovány v sousedství tvrziště. Mohlo se jednat také o strážiště brodu přes řeku Střelu. Zánik objektu patrně souvisí s husitským tažením proti plaskému klášteru v roce 1421.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.