Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně klasicistní přízemní zděná budova z 2. poloviny 19. století.

Historie

Bývalá šatlava, čp. 201 na Dolním náměstí, je pozdně klasicistní přízemní zděná budova z 2. poloviny 19. století na čtvercovém půdorysu se sedlovou střechou. Interiér je trojtraktový, přední trakt tvoří středová chodba s vchodem do bývalé kanceláře a ubikace. Ve středním traktu jsou čtyři vstupy do cel. Vstupy mají kamenná ostění, osazeny jsou na dvě petlice uzavíratelnými dveřmi s dlouhými pásovými kovanými závěsy a proříznutými okénky s okenicemi. Všechny čtyři cely jsou zaklenuté cihlovou valenou klenbou a osvětlené oknem umístěným proti vstupu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)