Historické jádro vsi Lochousice

Lochousice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Soubor dochovaných usedlostí reprezentuje venkovskou architekturu německy mluvící oblasti pohraničí z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Historie

Zástavba obce byla paprskovitě postavena kolem rozlehlé návsi se zaoblenými rohy. Jenom severovýchodní část návsi byla dřív nezastavěná kvůli podmáčeným půdám. Druhotná zástavba vznikala jak u původních usedlostí, tak v prostoru návsi. Soubor dochovaných usedlostí reprezentuje venkovskou architekturu německy mluvící oblasti pohraničí z 2. poloviny 19. a začátku 20. století. Přes několik demolic a nevhodných přestaveb patří obec k nejhodnotnějším vesnicím západního Plzeňska.

Fotografie

Historické jádro vsi Lochousice