Historické jádro vsi Lhota

Lhota - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historie

Zástavba vsi se rozkládá nad údolím říčky Javornice a soustřeďuje se po obvodu nevelké podlouhlé návsi zhruba obdélného tvaru s podélnou osou orientovanou ve směru západ – východ. V nejstarší době měla vesnice osm usedlostí, v polovině 17. století pět usedlostí a ve vrcholné fázi rozvoje v 19. století zde stálo 18 usedlostí. Usedlosti byly stavěny v čele s obytnými domy ve štítové orientaci na severní a jižní svažité straně návsi, jejíž prostor zahustila početná zástavba drobnějších objektů chalupníků a domkářů. Jako příslušenství vsi jsou doložena hlinitá pole, chmelnice a rybníček. Historická, především zděná zástavba vsi pochází vesměs z konce 19. století se staršími jádry, často tvořenými srubovými konstrukcemi. K nejcennějším dokladům původní lidové architektury patří roubená obytná stavení čp. 5 (e. č. 73) a 20 na severní straně návsi. Na počátku 20. století byl prostor návsi doplněn o zděnou kapličku na čtvercovém půdorysu s dřevěnou zvoničkou na střeše. Nachází se zde také pomník padlým v první světové válce. Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.