Kostel sv. Vavřince v Kožlanech

Kožlany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický kostel ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Historie

Původně gotický jednolodní kostel sv. Vavřince stojí ve východní části obce. Ze 14. století se dochovala žebrová klenba v pětiboce uzavřeném presbyteriu, hrotitá okna a bohatá fresková výzdoba s tématy proroků a zemských patronů. Po požáru v roce 1769 byl kostel barokně přestavěn a byla přistavěna nová věž s cibulovou bání. Část vnitřního vybavení pochází ze zrušeného dominikánského kláštera v Plzni, v předsíni jsou pak umístěny náhrobníky kožlanských farářů a v kostele náhrobníky Týřovských. Za kostelem, na místě bývalého hřbitova, se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1737.

Fotografie

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech