Zámek Nečtiny (čp. 1)

Hrad Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko, neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na místě rezidence Floriána Gryspeka z Gryspachu stojí dnes neogotická budova školicího střediska.

Historie

Na místě dnešního zámku stávala starší rezidence Floriána Gryspeka z Gryspachu, jejíž stavba byla zahájena ve druhé polovině 16. století (mezi lety 1557 a 1588). Práce zřejmě vázly z důvodu nedostatku finančních prostředků v důsledku rozsáhlé stavební aktivity na ostatních gryspekovských panstvích (viz Kaceřov), takže k jejímu dokončení došlo až počátkem 17. století. V písemných pramenech je existence nového zámku poprvé bezpečně doložena v roce 1637, kdy se uvádí „zámek pustý Nečtiny a pod ním druhý nový“. Renesanční podobu zámku bohužel neznáme, stejně jako rozšířenou raně barokní, do níž byl objekt uveden za majitele panství Adama Václava Kokořovce z Kokořova před rokem 1673. Rovněž veškeré další úpravy z 18. století byly převrstveny razantní přestavbou v duchu romantické novogotiky, realizovanou v letech 1855–1858 na objednávku hraběte Alfonse Mensdorf-Pouillyho. I tato stavební fáze byla do značné míry setřena po roce 1964, kdy zámek vyhořel a do roku 1970 byl adaptován pro potřeby školicího centra.

Fotografie

Zámek  Nečtiny (čp. 1)