Fara v Dolní Bělé (čp. 41)

Dolní Bělá - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova barokní fary z roku 1769.

Historie

Budova barokní fary pochází z roku 1769, jak je vyznačeno nad vchodem do fary na kamenné desce se znakem plaského opata Frotunata Hartmana. Jde o jednoduchou dvoukřídlou patrovou stavbu se zachovaným dispozičním řešením. Menší úpravy proběhly v 1. polovině 19. století a ve století dvacátém. K faře náleží také hospodářské budovy z počátku 20. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fara v Dolní Bělé (čp. 41)