Zřícenina hradu Komberk

Čeminy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem.

Historie

Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem. Existence hradu je doložena poprvé v roce 1313 predikátem Ojíře z Komberka. Kolem poloviny 14. století se dostal do krátkodobého držení tepelského kláštera a poté jej další šlechtický majitel, Ctibor ze Švamberka, směnil za jiný majetek s klášterem v Kladrubech. Jako církevní majetek byl hrad v roce 1420 dobyt a zničen husitským vojskem. Jeho následnou obnovu provedl pravděpodobně Vilém z Nečtin, později se hrad ještě připomíná v držení Gutštejnů, kteří zde sice nesídlili, ale hrad udržovali, dokud nebyl v roce 1478 vypálen a následně ponechán svému osudu. V roce 1558 je hrad Komberk, patřící ke statku Bělá, uváděn jako pustý. Jeho zánik byl uspíšen rozebíráním kamenného zdiva na stavbu nedalekého hospodářského dvora Komberk. Hrad patrně sestával z věžového paláce, z nějž se dochoval pouze do skály vytesaný sklep. Drobné hradní jádro zhruba oválného půdorysu obklopují pozůstatky příkopu stejně jako na východní straně se rozkládající rozlehlé předhradí, v pozdější době upravené na sad.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Zřícenina hradu KomberkZřícenina hradu Komberk