Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)

Bohy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V areálu mlýna se dochovala mimořádně cenná barokní mlýnice z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce.

Historie

V údolí při Berounce stojí mlýn, novodobě zvaný U Nováků. Historicky je mlýn, v dobových pramenech zvaný Vlkovský, těsně spjat s hradem Krašovem, proto se setkáváme také s označením mlýna Podkrašovský. První zmínka o nepochybně starším mlýnu pochází z roku 1529. Ve smlouvě o dělení krašovského panství z roku 1603 se uvádí jako mlýn o pěti kolech. Spolu s celým krašovským panstvím se mlýn, za třicetileté války vypálený, dostal v roce 1678 do majetku plaského kláštera. Nákladem nové vrchnosti byl mlýn o pěti složeních, údajně v té době největší v západních Čechách, v roce 1698 obnoven s použitím potvorovského červeného pískovce. Na mimořádný význam této hospodářské stavby poukazuje i štukový znak s papežskou mitrou a dvěma překříženými klíči umístěný na mlýnici. Plaský klášter mlýn pronajímal až do roku 1761, kdy jej opat Fortunát Hartmann prodal jako mlýn o třech složeních soukromníkovi Václavu Žaloudkovi za 1000 zl. Za tyto peníze pak opat nechal opravit sešlé střechy nedalekého hradu Krašova. Na stěně mlýnice jsou dochovány značky hladiny vody při povodních, z nichž největší poničila mlýnské stavení a sebrala všechna mlýnská kola v roce 1872. Mletí ve mlýně bylo ukončeno po druhé světové válce (asi v roce 1952). Od roku 1968 pečoval o chátrající Podkrašovský mlýn Spolek pro záchranu hradu Krašova. Zatímco ještě v roce 1968 hrozilo kvádrové zdivo mlýnice sesutím a znak stavebníka, opata Ondřeje Trojera, s letopočtem 1698 byl rozpadlý, v létě roku 1972 byly již budovy mlýna obnoveny nákladem přes 250 000 Kč.

Fotografie

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)