Historické jádro vsi Tymákov

Tymákov - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Tymákov, jako jedna z památkově nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných vesnických celků na Plzeňsku, zaujme především souborem roubených a cihlových stavení doplněných o zdobné klasicistní brány.  

Historie

Trojúhelníkovou, výrazně protáhlou náves, vykazující rysy vrcholně středověké lokace, obklopují ze všech stran venkovské usedlosti. Poměrně chaotické uspořádání staveb vedlo k tomu, že jako náves je dnes vnímán jen malý prostor v severozápadní části původní vesnice, kde se zároveň nacházejí památkově nejcennější stavby. Původní centrální prostranství navíc přibližně v polovině protíná Sedlecký potok a obecní rybník. Od 18. století se ves rozšířila o druhotnou zástavbu pod vrchem Skalice. Dodatečně vznikala i chalupářská a domkářská oblast na jihovýchodním okraji návsi. Tymákov se může dodnes chlubit cenným souborem roubených a cihlových stavení, díky nimž si vysloužil statut vesnické památkové zóny.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.