Vily v Plzni-Severním předměstí (čp. 260, 451, 493, 502, 558, 584, 602)

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné, funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Mezi reprezentativními stavbami lochotínské vilové čtvrti vyniká několik pozoruhodných domů, které si díky svému unikátnímu architektonickému řešení vysloužily památkovou ochranu. Za zmínku stojí nejen dům Františka Beneše, ale i Kleisslova, Mečířova či Kestřánkova vila.  

Historie

Plzeňský Lochotín se od konce 19. století měnil z okrajové čtvrti s převládajícím zemědělským zázemím v reprezentativní městský obvod s parky, zahradami a honosnými vilami, které si stavěla plzeňská smetánka. Řada z těchto staveb se dochovala v téměř původní podobě a dodnes jsou považovány za architektonické skvosty.

Na přelomu let 1921 a 1922 si plzeňský architekt František Beneš postavil ve Vlastině ulici rodinný dům. Velkorysá stavba s rozsáhlou zahradou byla inspirována duchem venkovské lidové architektury. Dvoupodlažní dům s částečně obytným podkrovím uzavírá sedlová střecha s polovalbami. Zatímco první podlaží má líc vyzděný z režného lomového zdiva, druhé podlaží je zděné s vnějším obkladem a roubenou trámovou konstrukcí. Exteriér je bohatě zdobený vyřezávanými dřevěnými prvky, štíty jsou opatřeny prkenným bedněním, pavlače zdobí pásky a sloupky s řezbou, podobně vyřezávaná jsou i prkenná zábradlí a sloupky nesoucí střechu verandy a schodiště do zahrady. V interiéru zaujmou především malované, kazetové dveře.

V blízkosti Benešovy vily se nachází jedna z nejzajímavějších funkcionalistických staveb v Plzni. Tato dvoupodlažní vila na členitém půdorysu byla postavena v roce 1934 uprostřed komponované zahrady s altány, vodní plochou a tenisovým kurtem. Z průčelí vystupují rizality, fasádu narušuje lodžie a rozlehlá terasa. Interiéru vévodí původní obložení stěn, mramorové krby či plné dřevěné zábradlí s mosazným madlem.

Obchodník Jan Kleissl, z jehož podnětu vyrostla v letech 1870 až 1880 kolonie dělnických domů Na Jánské, do této části města situoval i svůj vlastní dům. Architekt Tomáš Kilián, který se specializoval zvláště na dopravní stavitelství, navrhl dům vzdáleně připomínající vlaková nádraží. K vlastní obdélníkové obytné stavbě jsou z obou stran symetricky připojeny přízemní, hospodářské budovy. Průčelí pak zdůrazňuje venkovní dvouramenné schodiště. Dům obklopuje zahrada, v niž se nachází dvoupatrový altán.

Na svou dobu mimořádně odvážnou realizaci provedl architekt František Krásný. Kestřánkova vila na rohu ulic Karlovarské a Boženy Němcové se pyšní schodišťovým rizalitem zakončeným kupolí s kovovou korunkou. Otevřená lodžie je obklopena zábradlím s rotlinnými motivy. Nádherná zahrada, kterou projektoval lesmistr Josef Zikmund, stejně jako průčelní schodiště však musely ustoupit budování Karlovarské třídy koncem 70. let 20. století.  

Fotografie

Vily v Plzni-Severním předměstí (čp. 260, 451, 493, 502, 558, 584, 602)