Historické jádro vsi Červený Hrádek

Plzeň-Červený Hrádek - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Červený Hrádek se v průběhu středověku zkoncentroval v okolí hrádecké tvrze a podél důležité obchodní stezky.

Historie

Černice vznikly jako zázemí šlechtického sídla, které plnilo rezidenční funkci ještě v 15. stoletíl. Na počátku novověku se necelé dvě desítky usedlostí tísnily v okolí bývalé tvrze a obchodní stezky spojující Prahu s Řeznem a Norimberkem. Severně od tvrze byl pak v 18. století založen panský dvůr, jenž byl o sto let později v rámci raabizace rozdělen na menší statky. Počátkem 19. století byla v Hrádku také myslivna a u císařské cesty na Prahu Hrádecká hospoda a fořtovna, zatímco krčma zanikla při výstavbě dálničního přivaděče, fořtovna z roku 1853 tu stojí dodnes.

Významný stavební rozvoj přišel s počátkem 20. století. Nejprve v meziválečné době zaplnily ves nové domy v části zvané Rafanda, další stavby přibyly v okolí Klestové ulice. Dostavěna byla škola a komplex kulturního domu. Zvláště v 70. a 80. letech se do Hrádku soustředily nové rodinné domky a ves začala plnit funkci plzeňského satelitu, který byl oficiálně prohlášen za městskou část Plzně již v roce 1945. Jádro vsi dodnes tvoří cenné venkovské usedlosti z období doznívajícího klasicismu. V roce 1995 zde byla vyhlášena památková zóna lidové architektury.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.