Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)

Dýšina - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

I přes výrazné zásahy v průběhu 20. století je Dýšina považována za vůbec nejvýznamnější soubor lidové architektury na Plzeňsku.

Historie

Půdorys vsi jasně poukazuje na vrcholně středověkou lokaci Dýšiny. Jádro vsi tvoří mírně svažitá, přibližně lichoběžníková náves vybíhající jihozápadním směrem k farnímu kostelu. Jádro vsi utvářely nejen cenné venkovské stavby v duchu lidového klasicismu 19. století, ale také navýsost zajímavá empírová škola z druhé dekády 20. století. Tato stavba však vzala za své ve 2. polovině 20. století. Starší lidovou architekturu prezentuje usedlost čp. 8 na východní straně návsi. Jedná se o roubený dům s trojdílnou dispozicí a podélně orientovanou sýpkou s roubenou klenbou. Dům čp. 3 zaujme především krásnou klasicistní bránou s brankou a kamenným ostěním z roku 1878. Podobné brány můžeme pozorovat též u objektů čp. 4, 20, 26 a 36.

Na postklasicistní stavební fázi z konce 19. století upomíná dům čp. 19. Na jeho průčelí navazuje půlelipticky klenutá brána s brankou a naproti domu stojí přízemní sýpka s fasádami členěnými pilastry a čabrakovými hlavicemi. Jihovýchodní část návsi pak zdobí dům s dobře dochovaným neorenesančním průčelím. Z chalupnické výstavby vyniká především usedlost čp. 71, jejíž pozdně klasicistní průčelí dotváří lizény a čabrakové podřímsí.

Ačkoli historicky cenné jádro vsi bylo ve 20. století kriticky poničeno skrze nevhodné demolice i výstavbu některých typizovaných, slohově neurčitých moderních staveb, zůstala podstatná část zachována a v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)