Historické jádro vsi Bukovec

Bukovec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Historické jádro Bukovce tvoří především hospodářské budovy a selská stavení, díky nimž si zachoval svůj původní vesnický ráz.

Historie

Bukovec si dodnes zachoval výrazně vesnický ráz a v roce 1995 byl vyhlášen památkovou zónou lidové architektury. Za pozornost stojí především selská stavení a hospodářské budovy koncetrované kolem historického jádra odděleného od nové zástavby železniční tratí. V ohybu příjezdové cesty situovanou malou náves totiž zdobí řada klasicistních a historizujících objektů. Zajímavým urbanistickým celkem je také průmyslový areál u řeky a chudinská kolonie Chlumek západně od vesnického jádra.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.