Historické jádro vsi Zahrádka

Zahrádka - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historie

V horní části návsi v Zahrádce najdeme kapli Panny Marie pocházející z poloviny 19. století. Objekt má obdélníkový půdorys a valbovou střechu se zvoničkou. Interiér je sklenut plackou, fasádu člení pilastry. Před kaplí se nachází pamětní kříž s kamenným toskánským sloupkem, datovaný do roku 1856.

Stavení čp. 2 má ve štítu niku. Přilehlá okénka jsou rámovaná šambránami a nadokenními římsami. Objekt je datován do roku 1871. Velmi hodnotná je chalupa čp. 4, stojící nad cestou na návsi, jež má fasádu datovanou do roku 1874. Ze zástavby na jižní straně návsi poutá pozornost dvůr čp. 5, v jehož čele stojí obytný dům s částečně dochovanou pozdně klasicistní fasádou. V usedlosti čp. 13 nalezneme chalupu z roku 1879, u níž se dochoval roubený špýchárek. Zajímavé je také stavení čp. 32 z roku 1870.

V místní části nazývané V Chalupách se zachovalo několik původních roubených staveb. Patří mezi ně obytné stavení čp. 10. Dále je zajímavá budova bývalého hostince čp. 44, který byl do současné podoby upraven asi ve 30. letech 20. století. Součástí vesnice jsou také dva mlýny. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Fotografie

Historické jádro vsi ZahrádkaHistorické jádro vsi ZahrádkaHistorické jádro vsi Zahrádka