Kostel sv. Markéty ve Vsi Touškově

Ves Touškov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, klasicismus, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Ve Vsi Touškově najdeme kostel sv. Markéty, který je jako farní zmiňován již roku 1352.

Historie

Na návsi ve Vsi Touškově stojí kostel sv. Markéty. Jako farní byl uváděn již v roce 1352. Původně se jednalo o gotickou stavbu, jež byla roku 1846 v lodi prodloužena a doplněna kruchtou a věží. Fasády jsou novogotické z poslední velké opravy na konci 19. století. Znovu byla fasáda rekonstruována v 90. letech 20. století. Jedná se o jednolodní stavbu s věží na západní straně. K pětiboce uzavřenému gotickému presbytáři přiléhá z jižní strany sakristie s oratoří v patře. Interiér lodi je plochostropý. Upraven byl při rozsáhlé empírové přestavbě. Během poslední rekonstrukce fasády byl ve stěně lodi objeven původní vstup s hrotitým gotickým portálkem. Hlavní oltář sem byl údajně přenesen roku 1845 z Plzně. Varhany jsou rocaillové z počátku 19. století. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Markéty ve Vsi Touškově