Fara v Těnovicích (čp. 4)

Těnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara se nachází v Těnovicích pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Historie

Barokní patrová fara je umístěna v Těnovicích pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Střední vchod chrání trojúhelný štít na vykrojených konzolách. Okna jsou novodobě upravena. Interiér je plochostropý. Objekt byl vybudován v polovině 18. století. Před polovinou 19. století byla fara znovu upravována. Dnes je v ní umístěn Dům rodin Rodinného centra Plzeň. Budova je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fara v Těnovicích (čp. 4)