Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách

Přestavlky - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách pochází z 1. poloviny 14. století. Původně gotická stavba byla později barokizována. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla pochází z 18. století. 

Historie

Původně gotický kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách pochází z 1. poloviny 14. století. K roku 1384 je uváděn jako farní. V letech 1680–1682 byl barokizován, v roce 1685 nově zařízen. Poslední větší úprava byla provedena počátkem 19. století, kdy byla pozměněna fasáda a vyzdvižen nový krov. Jedná se o jednolodní stavbu s užším trojboce uzavřeným presbytářem a sakristií na jižní straně. K západnímu průčelí lodi s barokním štítem s volutovými křídly přiléhá dodatečně přistavěná předsíň s křížovou klenbou, kryjící gotický lomený portál. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla pochází z poloviny 18. století. V hrazení přilehlého hřbitova je klenutá brána. U hřbitovní brány stojí socha sv. Jana Nepomuckého a pamětní kříž s válcovým dříkem. 

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v PřestavlkáchKostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách