Zámek Přestavlky

Přestavlky - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Návsi v Přestavlkách dominuje zámek s mansardovou střechou a barokní fasádou.

Historie

Dominantou návsi v Přestavlkách je barokní zámek. Jedná se o patrovou stavbu, jejímž předchůdcem byl dvůr chotěšovského kláštera. Zámecká budova se nachází v čele hospodářského dvora. Střecha objektu je mansardová, interiér je částečně sklenut, fasáda barokní. Nad zadním vstupem se zachoval znak chotěšovského kláštera s vročením do roku 1740. Do dnešní podoby byl objekt přestavěn na náklady chotěšovského probošta Kryštofa Schmidla. Obdélníkový hospodářský dvůr je lemován přízemními stavbami z konce 18. a počátku 19. století. V zadní části najdeme patrovou sýpku. Objekt není v dobrém stavu a je veřejnosti nepřístupný.   

Fotografie

Zámek Přestavlky