Českobratrský sbor v Merklíně

Merklín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

V roce 1930 byla v Merklíně zahájena stavba českobratrského kostela, který byl pod názvem Husova kaple slavnostně otevřen roku 1931.

Historie

Za Kateřiny z Chřínova byla v Merklíně podporována jednota bratrská. Její sbor je tady uváděn ještě roku 1573. Na tradici navázala v roce 1930 stavba českobratrského kostela, který patří Českobratrské církvi evangelické. Farní sbor této církve zde funguje i v současnosti.

Pod názvem Husova kaple byl kostel otevřen slavnostní bohoslužbou v roce 1931. Věž byla původně zakončena dřevěnou nástavbou. Ta byla v roce 1950 již značně poškozena, takže byla stržena a vrchní část věže dozděna. O několik let později byly do interiéru vestavěny starší varhany. Interiér je zajímavý dřevěným obložením a dalšími dřevěnými ozdobnými prvky. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Po roce 1989 bylo založeno středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jeho posláním je poskytovat pomoc a asistenci handicapovaným. Merklínské středisko provozuje domov pro těžce postižené děti, dílny, chráněné bydlení a pečovatelskou službu v Merklíně a okolí. Součástí pomoci je také Základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín.

Fotografie

Českobratrský sbor v Merklíně