Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)

Velhartice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnický charakter Velhartic dokládá několik zajímavých roubených stavení, která jsou zajímavou ukázkou pošumavské lidové architektury.

Historie

Také ve Velharticích, které charakterem výstavby i významem odpovídají spíše malému městu, najdeme několik budov vesnického typu. Za pozornost však stojí především památkově chráněné domy v nedalekých Běšinech, které jsou krásnou ukázkou tradiční šumavské architektury. Jsou to především roubenky z kuláčů, omítnuté a často i v kožichu. Dokonce zde můžeme vidět i dochovanou černou kuchyni s chlebovou pecí. Stavby jsou povětšinou datované do 19. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)