Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)

Svéradice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Svéradickým venkovským stavbám vévodí zděný statek čp. 42 s bohatě zdobeným štítem, který je příkladnou ukázkou lidového baroka.

Historie

Svéradice se pyšní zajímavými venkovskými stavbami a především řadou novověkých hospodářských objektů jako jsou kamenné kolny, špýchary či sýpky. Z obytných budov stojí bezpochyby za zmínku dům čp. 72. Stavba je situována u křižovatky východně od návsi. Má pozdně barokní podobu snad z počátku 19. století a její velkou chloubou je ladně tvarovaný, křídlový štít vrcholící trojlistým nástavcem. Štít člení pilastry a zdobí jej kapličková nika. V zadním štítě jsou proražena kasulová okénka. K domu je připojena půlelipticky zaklenutá brána lemovaná pilastry a završená zvlněným štítovým nástavcem.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)