Komponovaná krajina Chudenicka

Chudenice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Unikátní, člověkem formovaná a udržovaná krajina Chudenicka inspirovala nejednu významnou osobnost a dodnes je obdivuhodným krajinným prvkem.

Historie

Chudenice mohou vedle řady významných architektonických památek přilákat pozornost také svou jedinečnou krajinou, které její nezaměnitelný ráz vtiskly Černínové především v průběhu 19. století. Zřejmě nejvýznamnější památkou je v tomto ohledu arboretum o rozloze 120 ha založené v roce 1841. Najdeme zde více jak tři stovky dřevin ze tří kontinentů, jímž vévodí severoamerické druhy s pozoruhodnou douglaskou tisolistou. Rozsáhlým krajinným prvkem je také anglický park v okolí zámku Lázeň, ten pak volně přechází v lesopark s jezírkem, které inspirovalo Jaroslava Kvapila k napsání Rusalky. Za zmínku stojí také Chudenická bažantnice, prohlášená za přírodní památku již v roce 1933, na necelých 16 ha zde rostou cenné javory-kleny, modříny a duby staré přes 400 let. Celý soubor ještě doplňují sporadicky rozmístěné památné stromy, vedle zámecké lípy na nádvoří Starého zámku, jež roste již přibližně 200 let, byla na památku rakousko-pruské války roku 1866 vysazena u kapličky jižně od obce také tzv. Chudenická lípa.

Fotografie

Komponovaná krajina Chudenicka