Městské domy v Horažďovicích

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Urbanistický vývoj města se zrcadlí v několika unikátně dochovaných městských domech. Tyto v jádru gotické stavby byly obvykle adaptovány do své původní podoby v 19. století. Dnes slouží nejčastěji ke komerčním nebo obytným účelům.

Historie

Architektonicky nejhodnotnější domy najdeme v bezprostřední blízkosti náměstí Míru, tedy bývalého rynku, a jeho přilehlých částí. Jedná se nejčastěji o jedno- až dvoupatrové domy gotického nebo renesančního původu, jejichž průčelí prolamují obloukové brány či vchody a interiér zaklenují klenby různých druhů.

V Havlíčkově ulici se dochovalo hned několik takto hodnotných staveb. Dům čp. 48 je přízemní se zachovalým průčelním portálem a vykazující gotický původ. Dům čp. 46 je naopak patrový, jeho dvůr lemují dřevěné pavlače a historický ráz poněkud zastírá nevhodně zvolená moderní fasáda. Na něj navazuje gotický dům z 15. století s dochovanými cennými renesančními prvky. V jádru gotický je i dům čp. 49. Jedná se o patrový dům s novorenesanční fasádou, kůlna a arkáda jsou klasicistní. V Prácheňské ulici vedoucí z Hlavlíčkovi ulice směrem k bývalému městskému opevnění si zaslouží pozornost především čp. 81. Tento nárožní, přízemní objekt byl postaven v renesančním duchu a sloužil především hospodářským účelům. Přímé napojení na městské opevnění měl i dům čp. 33 v Ševčíkově ulici, dnes architektonicky poněkud nevýrazný, původně však renesanční a později klasicistně přestavěný. Vyjdeme-li z náměstí Červenou bránou, naskytne se nám pohled na krásný barokní dvouúrovňový štít, jímž se pyšní budova čp. 236. Kromě půlkruhem zaklenutého vstupu do krámu nás v průčelí zaujme i stejně završený vjezd do dvora uzavřený velkými dřevěnými vraty.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Městské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchMěstské domy v Horažďovicích