Kostel sv. Jana Křtitele v Horažďovicích

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v duchu renesance roku 1593 byl posléze barokně upraven.  

Historie

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven koncem 16. století na předměstí tehdejšího města Horažďovice. Gotická stavba údajně navazovala na starší svatostánek stejného zasvěcení, jehož existence je dávána do souvislosti s působením Řádu maltézských rytířů.

Jednalo se o jednoduchou trojlodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem. Stěny podpíraly mohutné opěráky a protínala je podélná, půlkruhem zaklenutá okna. V rámci přestavby v roce 1693 se z levé strany k presbytáři připojila sakristie. Prostory byly zaklenuty křížovými klenbami. Není zcela jisté, kdy byl kostel opatřen věží, neboť na nejstarším dochovaném vyobrazení z roku 1602 věž chybí. V interiéru pak můžeme najít zajímavou raně barokní kruchtu a cenným architektonickým dílem je také hrobka rodiny Majerovy. Dnes se kostel nachází v centru městského hřbitova nedaleko Červené brány.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.