Pivovar v Červeném Poříčí (čp. 9)

Červené Poříčí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Velkorysou budovu barokního pivovaru v Červeném Poříčí nechal v roce 1715 postavit Jan Jiří von der Hauben. Velkokapacitní výroba přinášela majitelům značné zisky až do počátku 20. století, kdy byl pivovar uzavřen.

Historie

Založení poříčského pivovaru spadá do zlaté éry Červeného Poříčí, kdy jej vlastnil rod von Haubenů. K výstavbě bylo zvoleno místo bývalého kláštera a součástí pivovaru, který byl v průběhu let s narůstající produkcí rozšiřován, byl i pivovar. Již v prvních letech plynuly vrchnosti z užívání pivovaru nemalé zisky a zájem o červenopoříčské pivo se neustále zvyšoval. Samého vrcholu dosáhl pivovar ve 30. letech 20. století, kdy nad ním dohlížel sládek František Teplý. Ještě před koncem 19. století prodělala budova velkorysou rekonstrukci, přibyly sklepy a lednice. Stavbu provedla klatovská firma Josefa Mayera. Období panského pivovaru skončilo v roce 1922, kdy jej získal stát. I přes nemalé výnosy však byla činnost v pivovaře ukončena v roce 1932.

Velký provoz vyžadoval nemalé zázemí, a tak byla pro účely poříčského pivovaru vybudována velká patrová budova s mnohaosým průčelím, na nějž se napojovala dvě křídla do půdorysu písmene „U“. Průčelí zdobily krajní trojosé rizality a prostřední část protínal vjezd zaklenutý stlačeným obloukem, nad nímž se vyjímaly sluneční hodiny. Okna lemovaly stuhové šambrány s uchy, kapkami a volutami. Dolní část fasády pokrývalo kvádrování. Vnitřní prostory byly opatřeny klenbami nejrůznějších typů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Pivovar v Červeném Poříčí (čp. 9)Pivovar v Červeném Poříčí (čp. 9)Pivovar v Červeném Poříčí (čp. 9)