Zdeněk Procházka

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Semněvice
Vesnice s kostelem sv. Jiří.

Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)
Obec charakteristická drobnými usedlostmi a spletí uliček.

Zřícenina hradu Osvračín
Rozeznatelné příkopy a valy, dochovala se i část hradební zdi.