zápraží

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)
Dvě venkovské usedlosti z 18. století.

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)
Soubor lidové architektury z 19. století.