výrobna chemických plynů

Bukovec
Na severozápadním předměstí Plzně, kolem železniční trati na Prahu, se nachází původně středověká ves Bukovec, kde se již v době laténské nacházelo opevněné hradiště.