Vojtěch Mrázek

Lázně Letiny
Osada Lázně Letiny je místní částí obce Letiny a je spjata s klimatickými lázněmi.

Zámek Letiny (čp. 70)
Původně barokní lovecký zámeček byl později přestavěn na lázeňský dům. Počátky lázeňství v Lázních Letiny spadají zřejmě do roku 1766.