Vilém Loubský

Zaniklá tvrz Luby (shluk budov čp. 10, 30, 31, 32, 33)
Na místě dnešního jižního předměstí Klatov se ve středověku nacházel samostatný statek Luby, kde si ve 14. století nechala místní šlechta vystavět tvrz, dnes již docela pohlcenou výstavbou hospodářských a obytných prostor.