Viktorin Augustin Goff

Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách
Hřbitovní kostel sv. Michala u Kašperských Hor je jednou z nejlépe dochovaných raně gotických sakrálních památek Šumavy.