Václav Točník z Křimic

Ejpovice
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1331. Původně byla vesnice v majetku drobné šlechty, v roce 1537 byly Ejpovice prodány městu Plzni. V držení tohoto města byla vesnice až do roku 1848.