Václav Rudolf Mirwald

Kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe v Sušici
Kapucínský kostel sv. Felixe vysvětil krátce po 30leté válce pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu. Klášter přeživší díky pastorační činnosti i josefínské reformy byl definitivně uzavřen v roce 1950. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sušici
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na mírném návrší nedaleko historického centra je zřejmě nejstarší církevní stavbou, v jejíž blízkosti se pohřbívalo snad ještě před povýšením Sušice na město.