trhová ves

Historické jádro Města Touškova
Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historické jádro městečka Úterý
Úterý si zachovalo mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, jež byly v roce 1992 důvodem k jeho prohlášení za městskou památkovou zónu.

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.