trámkové zárubně

Venkovské usedlosti v Jarově
Soubor roubené lidové architektury charakteristický pro povodí horní Berounky.