Toužim

Hraniční kameny u Bezvěrova
Soubor hraničních kamenů vyznačující hranici mezi panstvím Toužim a Brložec.