Točnický potok

Ostřetice
Bývalá šosovní ves královského města Klatov vyniká zvláště zajímavou lidovou architekturou s převažující velkorysou kamennou zástavbou.