tělocvična

Zámek Osvračín (čp. 1)
Raně barokní zámek, později majetek TJ Sokol.