sýpka

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

Újezd
Újezd je malá vesnice se zámkem, ležící nedaleko Horšic a Přeštic.

Venkovské usedlosti v Bolevci (čp. 7, 10, 30)
Vedle větších selských statků se v Bolevci dochovala i řada menších venkovských usedlostí, které utváří nezaměnitelnou tvář zdejší bolevecké krajiny.  

Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)
Převážně klasicistní a historizující venkovské usedlosti doplňují zajímavé hospodářské objekty a relativně málo drobných sakrálních památek.

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)
Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.  

Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)
I přes výrazné zásahy v průběhu 20. století je Dýšina považována za vůbec nejvýznamnější soubor lidové architektury na Plzeňsku.

Venkovské usedlosti v Lipnici (čp. 7, eč. 43)
Obě usedlosti jsou cenným dokladem lidové architektury. Na základě těchto památkových hodnot byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)
Soubor lidové architektury z 19. století.

Venkovské usedlosti ve Lhotě pod Radčem (čp. 2, 3, 30, 31, 32, 51, 70, 33)
Soubor lidové architektury z 19. století.

Venkovské usedlosti ve Starém Plzenci (čp. 29, 38, 73)
Venkovský charakter dříve vzkvétajícího středověkého města prezentují některé zajímavé stavby lidové architektury Plzeňska.  

Žákava
Vesnice Žákava leží nedaleko Blovic nad pravým břehem řeky Úslavy. První zprávy o zdejší tvrzi a kostele pocházejí z roku 1350.

Zámek Defurovy Lažany (čp. 1)
Raně barokní zámek nechal na místě starší středověké tvrze postavit v polovině 17. století Jan Desfours.

Zámek Líšťany (čp. 1)
Rozlehlý areál zámku s přilehlým hospodářským dvorem a parkem.

Zámek Merklín (čp. 1)
Barokní zámek v Merklíně byl vybudován na místě někdejší tvrze kolem roku 1670.

Zámek Nebílovy (čp. 1)
Zámek v Nebílovech představuje vytříbenou barokní architekturu. Unikátní je forma dvou protilehlých objektů, které svírají čestný dvůr.

Zámek Oselce (čp. 1)
Barokní zámek najdeme na kraji obce Oselce. Dříve v něm pobývala řada významných představitelů naší kultury, dnes objekt slouží jako škola. 

Zámek Přestavlky
Návsi v Přestavlkách dominuje zámek s mansardovou střechou a barokní fasádou.

Zámek Zelená Hora (čp. 1)
Zelená Hora dominuje celému Nepomucku. Na barokní zámek byla přestavěna za Václava Vojtěcha ze Šternberka. Nejvíce ji proslavil nález Rukopisu zelenohorského a v novodobé historii zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. 

Zřícenina hradu Roupov (čp. 1)
Roupov patří mezi velmi zajímavé hradní zříceniny, a to především díky dochovanému vysokému komínu, který je v české hradní architektuře naprosto unikátní.