sýpka

Radčice
Radčice, dnes severozápadní část plzeňské aglomerace, patřily ve středověku plaskému klášteru a posléze Točníkům z Křimic. Cenný soubor venkovské architektury poškodil zásah spojeneckými bombami v roce 1943.  

Radnice v Sušici (čp. 138)
Renesanční budova sušické radnice patří k nejzajímavějším radničním stavbám v Čechách.

Řenče
Vesnice Řenče leží nedaleko Přeštic. Dominantní stavbou je novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje.

Roupov
Vesnice Roupov se nachází nedaleko Přeštic. Dominantou obce je zřícenina středověkého hradu.

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Selský dvůr v Bolevci (čp. 1)
Krásnou ukázkou příměstské lidové architektury je soubor hospodářských budov a obytného stavení v Bolevci evidovaný pod čp. 1.

Svéradice
Rodiště Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi založili místní vladykové nejpozději ve 13. století, posléze Svéradice drželi Chanovští z Dlouhé Vsi a nakonec od 17. století byly spravovány městem Horažďovice.

Sýpka v Chlumu
Volně stojící, zděná omítaná budova na obdélném půdorysu.

Sýpka v Horšicích upravená ze staré tvrze (čp. 200)
Poblíž kostela sv. Matěje v Horšicích najdeme rozsáhlý komplex budov dřívějšího panského dvora, mezi nimiž vyniká dvoupatrová budova barokní sýpky.

Sýpka v Merklíně (bývalý kostel sv. Vavřince)
Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.

Sýpka ve Stvolnech
Mohutná dvoupatrová zděná sýpka.

Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)
Lidovou architekturu v obci Borovy představují statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35, 46.

Tvrz Dešenice (čp. 1)
Stará vodní tvrz vystavěná nejpozději ve 14. století místní šlechtou zmizela ve hmotě renesančního zámku, jehož staviteli byli Předeničtí z Předenic na přelomu 16. a 17. století.

Tvrz Horšice přestavěná na sýpku (čp. 200)
Poblíž kostela sv. Matěje v Horšicích najdeme rozsáhlý komplex budov dřívějšího panského dvora, mezi nimiž vyniká dvoupatrová budova barokní sýpky.  

Tvrz Křenice (čp. 19)
Pouze obvodové zdivo dnes připomíná křenickou tvrz z poloviny 16. století, kterou si snad na místě staršího šlechtického sídla ze 13. století postavil Jetřich Valečský z Vřesovic.

Tvrz Měcholupy (čp. 1)
Malá vodní tvrz stojící nedaleko bývalého klasicistního zámku ve vesničce Měcholupy u Klatov byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna v zajímavý renesanční zámek, který od konce 17. století vlastnil řád maltézských rytířů.

Tvrz Netunice (čp. 1)
V areálu někdejšího panského dvora najdeme objekt bývalé renesanční tvrze, později přebudované na sýpku.

Tvrz Řenče (v hospodářském dvoře čp. 4)
Za kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích najdeme budovu bývalé tvrze. Původní objekt byl později přebudován na sýpku.

Tvrz Řesanice (čp. 18)
Tvrz byla v Řesanicích vybudována v 15. století. V 18. století byla adaptována na sýpku. Pozůstatkem jsou dnes dva oddělené objekty.

Tvrz Úsilov (čp. 23)
Z nejstarší části tvrze zbylo jen věžovité stavení.