Štepán Borovec

Sochy světců v Manětíně
Kolem 80 kamenných figurálních plastik, převážně ztvárnění světců a alegorií lidských vlastností z barokního období.

Zámek Manětín (čp. 1)
Od roku 2001 je manětínský zámek chráněn jako národní kulturní památka v péči Národního památkového ústavu.