socha sv. Prokopa

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Zaniklý zámek Újezd Svatého Kříže
Barokní zámek na místě bývalé středověké tvrze.