socha sv. Notburgy

Kostel sv. Václava v Žinkovech
V centru žinkovské návsi najdeme barokní kostel sv. Václava. Ohradní zeď zdobí vzácný soubor soch od Lazara Widemanna. 

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.