socha sv. Donáta

Oselce
Vesnice Oselce leží nedaleko Nepomuku. Její dominantou je barokní zámek, proslulá je poutní kaple sv. Markéty, stojící na kopci nad obcí.  

Zvonice a sochy světců v Horšovském Týně
Klasicistní budova zvonice a soubor převážně barokních soch.