socha Panny Marie Borovské

Kaple Narození Panny Marie v Borovech
Velká kaple Narození Panny Marie při silnici v obci Borovy pochází z roku 1834.