socha Nejsvětější Trojice

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a smírčí kříž v Hostouni
V horní části náměstí u kostela stojí Svatotrojiční sloup z roku 1722. Má podobu okoseného trojhranu, k němuž jsou v rohu připojeny pilíře, na nichž stály dnes již chybějící sochy. Dochovala se jen centrální část – socha Nejsvětější Trojice na...